• Η ασφάλεια των κατασκευών έναντι της φωτιάς δεν είναι

    ούτε υποθετικό σενάριο ούτε αυθαίρετη επιβολή κανονισμών.

  •  Τα πιστοποιητικά μας είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN13501-2) καλύπτοντας έτσι

    τους εθνικούς κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

  •  

    Πιστοποιημένες ιδιότητες κατα EN ISO 354 & EN ISO 10140-2

 
 
Σήμερα, ο μελετητής μηχανικός έχει στη διάθεσή του πληθώρα υλικών γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο για την υπό μελέτη εφαρμογή – είτε κτιριακή, είτε βιομηχανική – λαμβάνοντας υπ’ όψη του μια σειρά παραμέτρων όπως: θερμομονωτικές απαιτήσεις, θερμοκρασίες λειτουργίας, επίπεδα υγρασίας, κόστος και αισθητική. Επομένως, για να χαρακτηριστεί κάποιο υλικό κρίνεται απαραίτητη η πολύπλευρη εξέταση του και όχι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα μόνο χαρακτηριστικό του. Δηλαδή, είναι εσφαλμένη η αντίληψη, πως ένα θερμομονωτικό υλικό είναι «καλό» επειδή έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας. Τα πάνελ πετροβάμβακα αποτελούν μια σύγχρονη λύση στα χέρια του μελετητή-κατασκευαστή  σε προβλήματα πυροπροστασίας, ηχομόνωσης αλλά και θερμομόνωσης με σεβασμό πάντα στο περιβάλλον και στον άνθρωπο.

fire

Πυραντίσταση

Τα θερμομονωτικά πετάσματα (panels) πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται για την πλαγιοκάλυψη ή για χωρίσματα (πυροδιαμερίσματα) μεταλλικών κτηρίων με απαιτήσεις θερμομόνωσης και υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης και ηχομόνωσης.

Audio

Ηχομόνωση

Ο συνδυασμός των ινών του πετροβάμβακα περιέχει τόσο μεγάλο ποσοστό ελεύθερου χώρου (αέρα) που ακόμη και όταν συμπιέζονται σε ρολά ή σε πλάκες, ο πετροβάμβακας έχει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες.

sun-cold

Θερμομόνωση

Τα προϊόντα πετροβάμβακα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) μεταξύ 0,03 και 0,04 W/mK σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μπορόυν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές εφαρμογές εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών ,όπως, δίκτυα υπέρθερμου ατμού και χυτήρια ή ακόμα και σε διαστημικές εφαρμογές.

recycle

Οικολογία

O πετροβάμβακας αποτελείται από μια μάζα εξαιρετικά λεπτών ινών, των οποίων η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 4 ή 5 μικρά. Oι ίνες αυτές προέρχονται από 100% ανακυκλώσιμο μίγμα ορυκτογενών πετρωμάτων που αφθονούν στη φύση: ηφαιστειογενή πετρώματα, ασβεστόλιθο, δολομίτη και βωξίτη.

 Προϊόντα

Πυράντοχα Πάνελ

Το κύριο προϊόν της MoT είναι τα πάνελ πετροβάμβακα με πάχος απο 50 χιλιοστά έως 250 χιλιοστά και μήκος από 2,00 μέτρα έως 15,00 μέτρα με δύο τύπους πάνελ πλαγιοκάλυψης (κρυφή και φανερή άρθρωση) και ένα είδος πάνελ οροφής.

πανελ πετροβαμβακα

Συνοδά προϊόντα

Θα χαρούμε να παράξουμε Τραπεζοειδή φύλλα, ειδικά τεμάχια, κορφιάδες, υδρορροές, μηκίδες και τεγίδες και να προμηθεύσουμε διαφώτιστα, βίδες κ.α.