Πάνελ πετροβάμβακα οροφής - Mot Panels
Πάνελ πετροβάμβακα οροφής - Mot Panels
Mot Panels | Πυραντίσταση | Ηχομόνωση
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ MoT Panels
Πάνελ πετροβάμβακα οροφής - Mot Panels
Mot Panels | Πυραντίσταση | Ηχομόνωση
Mot Panels | Πυραντίσταση | Ηχομόνωση
Πάνελ πετροβάμβακα επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης | Πυροπροστασία | Ηχομόνωση
Προφίλ εταιρίας Mot panels
Πάνελ πετροβάμβακα επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης | Πυροπροστασία | Ηχομόνωση
Πάνελ πετροβάμβακα επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης | Πυροπροστασία | Ηχομόνωση
Πάνελ πετροβάμβακα επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης | Πυροπροστασία | Ηχομόνωση

Χάρτης Ιστοσελίδας |Sitemap| motpanels.gr

Με προτεραιότητα την ποιότητα και τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας!

Μονάδα παραγωγής πυράντοχων και ηχοαπορροφητικών πάνελ πετροβάμβακα.

Τα πιστοποιητικά μας είναι σύμφωνα με τα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα (EN13501-2) καλύπτοντας έτσι τους εθνικούς κανονισμούς σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Η ασφάλεια των κατασκευών έναντι της φωτιάς δεν είναι ούτε υποθετικό σενάριο ούτε αυθαίρετη επιβολή κανονισμών.

Ανάλογα με το πάχος του πετροβάμβακα έχουμε και διαφορετικά αποτελέσματα για τους δείκτες πυραντίστασης.

Πάνελ επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης.

  

Ηχοαπορροφητικά & ηχομονωτικά πετάσματα επικάλυψης-πλαγιοκάλυψης.

Πιστοποιημένες ιδιότητες κατα EN ISO 354 & EN ISO 10140-2

Τα θερμομονωτικά πετάσματα (panels) πετροβάμβακα χρησιμοποιούνται για την πλαγιοκάλυψη ή για χωρίσματα (πυροδιαμερίσματα) μεταλλικών κτηρίων με απαιτήσεις θερμομόνωσης και υψηλές απαιτήσεις πυραντίστασης και ηχομόνωσης.

Πυραντίσταση

Ο συνδυασμός των ινών του πετροβάμβακα περιέχει τόσο μεγάλο ποσοστό ελεύθερου χώρου (αέρα) που ακόμη και όταν συμπιέζονται σε ρολά ή σε πλάκες, ο πετροβάμβακας έχει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες

Ηχομόνωση

Τα προϊόντα πετροβάμβακα έχουν συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) μεταξύ 0,03 και 0,04 W/mK σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.Μπορόυν να χρησιμοποιηθούν σε βιομηχανικές εφαρμογές εξαιρετικά υψηλών θερμοκρασιών , όπως, δίκτυα υπέρθερμου ατμού και χυτήρια ή ακόμα και σε διαστημικές εφαρμογές.

Θερμομόνωση

O πετροβάμβακας αποτελείται από μια μάζα εξαιρετικά λεπτών ινών, των οποίων η διάμετρος δεν ξεπερνά τα 4 ή 5 μικρά. Oι ίνες αυτές προέρχονται από 100% ανακυκλώσιμο  μίγμα ορυκτογενών πετρωμάτων που αφθονούν στη φύση: ηφαιστειογενή πετρώματα, ασβεστόλιθο, δολομίτη και βωξίτη.

Οικολογία

Σήμερα, ο μελετητής μηχανικός έχει στη διάθεσή του πληθώρα υλικών γεγονός που του δίνει τη δυνατότητα να επιλέξει το καταλληλότερο για την υπό μελέτη εφαρμογή – είτε κτιριακή, είτε βιομηχανική – λαμβάνοντας υπ’ όψη του μια σειρά παραμέτρων όπως: θερμομονωτικές απαιτήσεις, θερμοκρασίες λειτουργίας, επίπεδα υγρασίας, κόστος και αισθητική. Επομένως, για να χαρακτηριστεί κάποιο υλικό κρίνεται απαραίτητη η πολύπλευρη εξέταση του και όχι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος σε ένα μόνο χαρακτηριστικό του. Δηλαδή, είναι εσφαλμένη η αντίληψη, πως ένα θερμομονωτικό υλικό είναι «καλό» επειδή έχει χαμηλό συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας.

MoT panels Πάνελ πετροβάμβακα

πανελ πετροβαμβακα οροφης

5 τραπέζια (με safelock) ύψους 28 ή 38 mm


 

RRπάχος πυρήνα απο 50-250mm

πάχη ελασμάτων 0,50-1,00mm

και μήκη απο 2-15 μέτρα.

Πάνελ επικάλυψης

πανελ πετροβαμβακα κρυφη στηριξη

Πάνελ τοιχοποιίας με κωδικό παραγγελίας


 RW για την κρυφή στήριξη και


  RWs για τη φανερή στήριξη,


πάχος πυρήνα απο 50-250mm

πάχη ελασμάτων 0,50-1,00mm

και μήκη απο 2-15 μέτρα.

Πάνελ πλαγιοκάλυψης

ηχομονωτικα πανελ πετροβαμβακα

Πάνελ οροφής ή πλαϊνά με κωδικό παραγγελίας


RR-α / RWs-α / RW-απάχος πυρήνα απο 50-250mm

πάχη ελασμάτων 0,50-1,00mm

και μήκη απο 2-15 μέτρα.

Ηχοαπορροφητικά πάνελ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ